Αγγλικά

agglika
Έχοντας πολυετή διδακτική εμπειρία, αλλά και τη μεθοδολογία του «Mamalouka Teaching System» προσαρμόζουμε το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα στις ανάγκες του κάθε μαθητή, φοιτητή ή ενήλικα με σκοπό να χτίζουμε γερές βάσεις για την επιτυχημένη εκμάθηση της γλώσσας. Τα τμήματα που μπορεί να παρακολουθήσει ο σπουδαστής είναι τα εξής:

 • Pre-Junior & Junior A & B
 • Class A, B, C, D Senior
 • Lower
 • Advanced
 • Proficiency

Οι μαθητές προετοιμάζονται παράλληλα για τα ακόλουθα πτυχία:


LOWER

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE)- Επίπεδο Β2
Η εξέταση FCE απευθύνεται σε υποψήφιους με γνώση της αγγλικής επαρκή για σκοπούς της καθημερινότητας, αλλά και επαγγελματικών και ακαδημαϊκών σκοπών. Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στην εξέταση έχουν εκτεταμένη γνώση του λεξιλογίου και πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάζουν επιχειρήματα και να χρησιμοποιούν το κατάλληλο επικοινωνιακό πλαίσιο ανάλογα με την περίπτωση. Επίσης, πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν το ύφος του λόγου και να χρησιμοποιούν κανόνες ευγένειας και επισημότητας κατά την έκφρασή τους στην αγγλική γλώσσα. Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, Δεκέμβριο και Μάϊο.
H εξέταση αποτελείται από 5 μέρη:

 • Κατανόηση Γραπτού Λόγου  (1η Ενότητα)   Διάρκεια 1 ώρα 15 λεπτά
 • Παραγωγή Γραπτού Λόγου   (2η Ενότητα)    Διάρκεια 1 ώρα 30 λεπτά
 • Χρήση Αγγλικών                    (3η Ενότητα)    Διάρκεια 1 ώρα 15 λεπτά
 • Κατανόηση προφορικού Λόγου (4η Ενότητα)  Διάρκεια 40 λεπτά (περίπου)
 • Παραγωγή Προφορικού Λόγου  (5η Ενότητα)  Διάρκεια 14 λεπτά (περίπου)

UNIVERSITY OF MICHIGAN
EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH (ECCE)
Το πτυχίο Competency είναι επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο lower. Απονέμεται από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Michigan των Η.Π.Α., ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, Δεκέμβριο και Μάϊο.
Οι εξετάσεις αποτελούνται από τέσσερα μέρη και δίνονται με την σειρά που αναφέρεται παρακάτω:

 • Στο πρώτο μέρος, το οποίο διαρκεί 20-25 λεπτά, ο υποψήφιος εξετάζεται στην ακουστική κατανόηση προφορικού λόγου.
 • Το δεύτερο μέρος αποτελείται από 100 ασκήσεις: 35 ερωτήσεις Γραμματικής, 35 ερωτήσεις Λεξιλογίου και 30 ερωτήσεις Κατανόησης Γραπτού Κειμένου. Το δεύτερο μέρος διαρκεί 80 λεπτά.
 • Στο τρίτο μέρος, οι υποψήφιοι έχουν 30 λεπτά να γράψουν ένα γράμμα ή μια έκθεση πάνω στο θέμα ενός κειμένου που δίνεται να διαβάσουν.
 • Το τέταρτο μέρος, η προφορική εξέταση, διαρκεί 10-15 λεπτά και ο υποψήφιος συνομιλεί με έναν εξεταστή πάνω σε προκαθορισμένα από το Πανεπιστήμιο θέματα.

TRINITY COLLEGE LONDON

INTEGRATED  SKILLS  IN  ENGLISH  EXAMINATIONS  (ISE)
TRINITY B2
Οι εξετάσεις του πανεπιστημίου Trinity του Λονδίνου, οδηγούν στην απόκτηση του Certificate in Integrated Skills in English. Οι εξετάσεις διεξάγονται με μία μοναδική μέθοδο εξέτασης, έτσι ώστε οι σπουδαστές να μιλούν και να γράφουν αγγλικά με αυτοπεποίθηση και ευχέρεια σε πραγματικές καταστάσεις. Το πλεονέκτημα των εξετάσεων είναι ότι δεν υπάρχει ξεχωριστή εξέταση γραμματικής ή κατανόησης προφορικού λόγου – έτσι η εξέταση είναι συντομότερη, η προετοιμασία ευκολότερη, και απαιτεί λιγότερο χρόνο και μελέτη. Το πτυχίο ISE είναι αναγνωρισμένο από τον Α.Σ.Ε.Π.

ADVANCED


UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE)- Επίπεδο C1
Η εξέταση Certificate in Advanced English (CAE) του Cambridge αποτελεί το τέταρτο επίπεδο των εξετάσεων του Cambridge για άτομα που μαθαίνουν αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα (English for Speakers of Other Languages –  ESOL). Είναι μια εξέταση προχωρημένου επιπέδου που αντιστοιχεί στο Επίπεδο C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Παρόλο που το επίπεδο δεν είναι τόσο απαιτητικό όσο στο Certificate of Proficiency in English (CPE), η εξέταση CAE διαπιστώνει την ικανότητα του υποψηφίου να επικοινωνεί με αυτοπεποίθηση στα αγγλικά και τη δυνατότητα να χειριστεί καθημερινές καταστάσεις.
Η εξέταση CAE αποτελείται από πέντε μέρη

 • Κατανόηση Γραπτού Λόγου    (1η Ενότητα)   Διάρκεια 1 ώρα 15 λεπτά
 • Παραγωγή Γραπτού Λόγου     (2η Ενότητα)   Διάρκεια 2 ώρες
 • Χρήση Αγγλικών                      (3η Ενότητα)   Διάρκεια 1 ώρα 30 λεπτά
 • Κατανόηση προφορικού Λόγου (4η Ενότητα)  Διάρκεια 45 λεπτά (περίπου)
 • Παραγωγή Προφορικού Λόγου  (5η Ενότητα)  Διάρκεια 15 λεπτά (περίπου)


UNIVERSITY OF MICHIGAN

ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE)
Tο πτυχίο ALCE παρέχει αναγνωρισμένη πιστοποίηση στον κάτοχό του, ότι μπορεί να επικοινωνήσει σε πολύ καλό επίπεδο Αγγλικών στον εργασιακό ή ακαδημαϊκό τομέα. H εξέταση αντιπροσωπεύει επίπεδο ικανότητας στην Αγγλική γλώσσα μεταξύ των ECCE (Examination for the Certificate of Competency in English) και ECPE (Examination for the Certificate of Proficiency in English) του Πανεπιστημίου του Michigan.
Το ALCE εξετάζει την επικοινωνιακή επάρκεια του υποψηφίου σε όλες τις δεξιότητες – Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening), Κατανόηση Γραπτού Κειμένου (Reading), Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing), Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking). Το διαγώνισμα αποτελείται από 140 ερωτήσεις, έκθεση και προφορική εξέταση.

TRINITY COLLEGE LONDON

INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH EXAMINATIONS (ISE)

TRINITY C1

Οι εξετάσεις του πανεπιστημίου Trinity του Λονδίνου, οδηγούν στην απόκτηση του Certificate in Integrated Skills in English. Οι εξετάσεις διεξάγονται με μία μοναδική μέθοδο εξέτασης, έτσι ώστε οι σπουδαστές να μιλούν και να γράφουν αγγλικά με αυτοπεποίθηση και ευχέρεια σε πραγματικές καταστάσεις. Το πλεονέκτημα των εξετάσεων είναι ότι δεν υπάρχει ξεχωριστή εξέταση γραμματικής ή κατανόησης προφορικού λόγου-έτσι η εξέταση είναι συντομότερη, η προετοιμασία ευκολότερη, και απαιτεί λιγότερο χρόνο και μελέτη. Το πτυχίο ISE είναι αναγνωρισμένο από τον Α.Σ.Ε.Π.


PROFICIENCY
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE)- Επίπεδο C2
Η εξέταση Certificate of Proficiency in English (CPE) του Cambridge αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο των εξετάσεων του Cambridge για άτομα που μαθαίνουν αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα. Η εξέταση απευθύνεται σε μαθητές με υψηλές γλωσσικές δεξιότητες και την ικανότητα να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε σχεδόν οποιοδήποτε επικοινωνιακό πλαίσιο περιλαμβάνει την αγγλική γλώσσα.

Η εξέταση CPE αποτελείται από πέντε ενότητες

 • Κατανόηση Γραπτού Λόγου   (1η Ενότητα)   Διάρκεια 1 ώρα 30 λεπτά
 • Παραγωγή Γραπτού Λόγου    (2η Ενότητα)   Διάρκεια 2 ώρες
 • Χρήση Αγγλικών                     (3η Ενότητα)   Διάρκεια 1 ώρα 30 λεπτά
 • Κατανόηση προφορικού Λόγου (4η Ενότητα) Διάρκεια 40 λεπτά (περίπου)
 • Παραγωγή Προφορικού Λόγου        (5η   Ενότητα)   Διάρκεια 19 λεπτάUNIVERSITY OF MICHIGAN
The University of Michigan Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE)

Οι εξετάσεις για το πτυχίο Proficiency του Πανεπιστημίου του Michigan είναι ειδικά σχεδιασμένες για όσους έχουν τελειοποιήσει τα Αγγλικά τους και έχουν εξαιρετικά ανεπτυγμένες ικανότητες στα προφορικά, στα γραπτά, και στην κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου.
Η εξέταση αποτελείται από τέσσερα μέρη:

 • Έκθεση (Writing): 30 λεπτά, δύο θέματα εκ των οποίων οι υποψήφιοι αναπτύσσουν μόνο το ένα.
 • Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening): 35-40 λεπτά, 50 ασκήσεις.
 • Γραμματική, Cloze, Λεξιλόγιο και Κατανόηση Γραπτού Κείμενου (Grammar, Cloze, Vocabulary and Reading Comprehension): 75 λεπτά, 120 ασκήσεις. Προφορική Eξέταση (Interactive Oral Communication Section): συζήτηση 10 – 15 λεπτών μεταξύ του εξεταστή και ενός υποψηφίου πάνω σε συγκεκριμένα θέματα.
 • Τα πρώτα τρία μέρη αποτελούν την γραπτή εξέταση και δίνονται με τη σειρά που αναφέρεται παραπάνω. Τα μέρη 2 και 3 χρησιμοποιούν το σύστημα πολλαπλής επιλογής. Το κάθε μέρος της εξέτασης βαθμολογείται ξεχωριστά. Οι υποψήφιοι πρέπει να περάσουν επιτυχώς και τα τέσσερα μέρη για να μπορέσουν να αποκτήσουν το πτυχίο.

Άλλα πτυχία:


ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (Κ.Π.Γ.) είναι ένα σύστημα εξέτασης και αξιολόγησης, με το οποίο πιστοποιείται το επίπεδο γνώσης και ικανότητας χρήσης της αγγλικής γλώσσας. Το ΥΠ.Ε.Π.Θ., μέσω της Διεύθυνσης Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών χορηγεί το Κ.Π.Γ. Η εξέταση χωρίζεται σε δύο μέρη, τη γραπτή και προφορική εξέταση.UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET)- Επίπεδο Β1

Η εξέταση PET (Preliminary English Test) αποτελεί το δεύτερο επίπεδο των εξετάσεων του Cambridge, που είναι ειδικά σχεδιασμένες για άτομα που μαθαίνουν αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα. Η εξέταση PET διαπιστώνει την ικανότητα επικοινωνίας μέσα από καθημερινές καταστάσεις τόσο σε γραπτό όσο και προφορικό επίπεδο.
Η εξέταση PET αποτελείται από τρεις ενότητες:

 • Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου (1η Ενότητα)  Διάρκεια 1 ώρα 10 λεπτά
 • Κατανόηση Προφορικού Λόγου  (2η Ενότητα)   Διάρκεια 30 λεπτά
 • Παραγωγή Προφορικού Λόγου   (3η Ενότητα)   Διάρκεια 10-12 λεπτά

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
KEY ENGLISH TEST (KET)-Επίπεδο Α2
Η εξέταση KET (Key English Test) αποτελεί το πρώτο επίπεδο των εξετάσεων Cambridge, που είναι ειδικά σχεδιασμένες για άτομα που μαθαίνουν αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα (English for Speakers of Other Languages). Είναι εξέταση βασικού επιπέδου που εντάσσεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες, αντιστοιχεί στο Επίπεδο Α2 και διαπιστώνει την ικανότητα επικοινωνίας μέσα από καθημερινές καταστάσεις τόσο σε γραπτό όσο και προφορικό βασικό επίπεδο.

Η εξέταση KET αποτελείται από τρεις ενότητες

 • Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου (1η Ενότητα) Διάρκεια 1 ώρα 10 λεπτά
 • Κατανόηση Προφορικού Λόγου  (2η Ενότητα)   Διάρκεια 25 λεπτά
 • Παραγωγή Προφορικού Λόγου   (3η Ενότητα)   Διάρκεια 8-10 λεπτά

CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS ENGLISH TESTS  (YLE)

Εξετάσεις Αγγλικών του Cambridge για Μικρούς Μαθητές – ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων και αυτοπεποίθησης στα Αγγλικά

Οι Εξετάσεις Αγγλικών για Μικρούς Μαθητές επιβραβεύουν τις προσπάθειες παιδιών να μάθουν Αγγλικά. Είναι μια ιδανική εισαγωγή στις δημόσιες εξετάσεις για παιδιά ηλικίας από 7 έως 12 ετών, η οποία τα ενθαρρύνει να υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι στην εκμάθηση γλωσσών.

Οι Εξετάσεις Αγγλικών του Cambridge για Μικρούς Μαθητές έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά, ούτως ώστε να προσελκύουν τους μικρούς μαθητές χωρίς να τους προκαλείται άγχος. Τις περισσότερες φορές διεξάγονται στα ίδια τα σχολεία τους, ενώ βασίζονται σε δραστηριότητες με τις οποίες τα παιδιά είναι εξοικειωμένα.

Οι εξετάσεις έχουν ελκυστική παρουσίαση με πλούσια χρώματα, οι δε οδηγίες είναι σαφείς και απλές στην τήρηση από τα παιδιά.

Οι εξετάσεις διατίθενται σε τρία επίπεδα:
Αρχάριοι           (Starters)
Μεσαίοι             (Movers)
Προχωρημένοι  (Flyers
)

Οι εξετάσεις καλύπτουν τις τέσσερις γλωσσικές ικανότητες – ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση και γραφή – με έμφαση στην ικανότητα ομιλίας και ακρόασης. Οι εξετάσεις αποτελούνται από τρεις ενότητες σε κάθε επίπεδο:
Κατανόηση Προφορικού Λόγου
Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου
Παραγωγή Προφορικού Λόγου

Κάθε παιδί το οποίο δίνει Εξετάσεις Αγγλικών του Cambridge για Μικρούς Μαθητές λαμβάνει μια επίσημη Βεβαίωση από το Cambridge ESOL, η οποία δείχνει τις επιδόσεις του στις παραπάνω τρεις ενότητες της εξέτασης, σε μια κλίμακα βαθμολογίας από το ένα μέχρι το πέντε.

Κανείς δεν 'αποτυγχάνει' στις εξετάσεις – οι βεβαιώσεις που λειτουργούν ως βραβεία, δείχνουν θετική επίτευξη σε κάθε αναπτυγμένη γλωσσική δεξιότητα δίνοντας μια ένδειξη των δυνατοτήτων και των προτεινόμενων τομέων βελτίωσης του παιδιού. Η έρευνα δείχνει ότι τα παιδιά βρίσκουν αυτά τα βραβεία ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, η δε επίτευξη θετικής ανταμοιβής στα πρώτα στάδια της εκμάθησης των Αγγλικών μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη στάση τους απέναντι στην εκμάθηση γλωσσών.

Τα “Mamalouka Foreign Languages Schools” είναι εξεταστικά κέντρα για τα πτυχία Young Learners του Cambridge.


Επίσης οργανώνουμε εξειδικευμένα τμήματα:

 • General English
 • Communication English
 • Business English

Θέλετε να συνεχίσετε τις σπουδές σας στο εξωτερικό; Προετοιμαστείτε για :

 • TOEFL
 • IELTS
 • TOEIC


Στα “Mamalouka Foreign Languages Schools” λειτουργεί ειδικό τμήμα προετοιμασίας των υποψηφίων των πανελληνίων εξετάσεων για την αγγλική φιλολογία.

Copyright (C) 2009 mamalouka.gr. All rights reserved.
Powered and webdesign by altraweb.net