Γαλλικά

gallika
Δεδομένου ότι η εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς, έχουμε ενσωματώσει εκσυγχρονισμένες μεθόδους στη διδακτική μεθοδολογία, θέτοντας σαν στόχο την πρακτική εξάσκηση του γραπτού και του προφορικού λόγου. Μ’ αυτόν τον τρόπο, η εμπέδωση και η αφομοίωση της γλώσσας γίνεται πιο εύκολα και έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Οι καθηγητές μας είναι εξειδικευμένοι σε όλα τα επίπεδα και χρησιμοποιούν σύγχρονες οπτικοακουστικές μεθόδους. Τα “Mamalouka Foreign Languages Schools” προάγουν τη γαλλική κουλτούρα μέσω της διδασκαλίας της γλώσσας.


Επίπεδο: PREPARATOIRE (1ος χρόνος)
Μύηση στη γαλλική γλώσσα για παιδιά δημοτικού 9–12 ετών. Παρακολούθηση μαθημάτων μία φορά την εβδομάδα. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες και προετοιμασία για την ένταξη των παιδιών στα πτυχία DELF.Επίπεδο: DELF

  • Delf A1: πιστοποιεί τις στοιχειώδεις γνώσεις της γαλλικής γλώσσας, οι οποίες καθιστούν δυνατή την απλή επικοινωνία σε οικείες και καθημερινές καταστάσεις.
  • Delf A2: πιστοποιεί το στοιχειώδες επίπεδο της γαλλικής γλώσσας, μέσω επικοινωνίας με απλούς και συνηθισμένους διαλόγους, που προϋποθέτουν μια απλή συζήτηση σε οικεία και τρέχοντα θέματα.
  • Delf B1: πιστοποιεί το επίπεδο ικανοτήτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας: ικανότητα κατανόησης και συμμετοχής σε συζητήσεις θεμάτων επικαιρότητας, γνώση λεξιλογίου περίπου 2000 λέξεων και βασικών γραμματικών γνώσεων, ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης πληροφοριών και κειμένων.
  • Delf B2: πιστοποιεί την καλή γνώση της καθομιλουμένης γαλλικής γλώσσας και καθιστά δυνατή την ορθή γραπτή και προφορική έκφραση σε πληθώρα θεμάτων.

Επίπεδο: DALF

  • DΑLF C1: Πιστοποιεί το προχωρημένο επίπεδο γνώσεων της γαλλικής γλώσσας. Απαλλάσσει τους μη Γαλλόφωνους φοιτητές, που επιθυμούν να σπουδάσουν στα περισσότερα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Γαλλίας ή σε άλλες γαλλόφωνες χώρες, από οποιανδήποτε συμπληρωματική εξέταση όσον αφορά τις γνώσεις τους στη Γαλλική γλώσσα.
  • DALF C2: Πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο γνώσης και επάρκειας της γαλλικής γλώσσας, χωρίς όμως να έχει τη φιλοδοξία να συγκριθεί με το επίπεδο του Γάλλου ομιλητή. Όλοι οι κάτοχοι αυτού του διπλώματος έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την Επάρκεια διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας που χορηγείται από το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Προετοιμασία για το Τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας καθώς επίσης και για το Μεταφραστικό Τμήμα του Ιόνιου Πανεπιστήμιου.

Copyright (C) 2009 mamalouka.gr. All rights reserved.
Powered and webdesign by altraweb.net