Γερμανικά


Τα “Mamalouka Foreign Languages Schools” προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο και επιτυχημένο σύστημα εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας. Παρακολουθώντας καθημερινά τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και γνωρίζοντας ότι η γερμανική γλώσσα τείνει να γίνει διεθνής γλώσσα εμπορίου, πετύχαμε να προσφέρουμε στους μαθητές μας τη δυνατότητα να κατανοήσουν και να αγαπήσουν μέσα από ένα σύγχρονο τρόπο διδασκαλίας τη γερμανική κουλτούρα.
Το πρόγραμμα διδασκαλίας των γερμανικών είναι το ακόλουθο:


Επίπεδο προετοιμασίας για β’ γλώσσα: Kindergarten (για παιδιά μέχρι 11 ετών)

  • Luftballons 1 (1η χρονιά)

Ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα για παιδιά δημοτικού. Παρουσίαση γραμματικών φαινομένων και βασική δομή του λεξιλογίου και της γλώσσας με πρωτότυπο, ευχάριστο και παιχνιδιάρικο τρόπο.

  • Luftballons 2 (2η χρονιά)

Οι μαθητές προετοιμάζονται για το επίπεδο  Α1 σύμφωνα με το  Κοινό  Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τη γλωσσική εκμάθηση (βασικές γνώσεις γλώσσας). 

Επίπεδο: Α1
Σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, ο μαθητής σε αυτό το επίπεδο μπορεί να κατανοεί και να χρησιμοποιεί οικείες και καθημερινές εκφράσεις και να διατυπώνει με απλό τρόπο συγκεκριμένες ανάγκες. Μπορεί να αυτοσυστήνεται ή να συστήνει άλλο πρόσωπο, να θέτει προσωπικές ερωτήσεις σε κάποιον (π.χ. για τον τόπο κατοικίας του, τις σχέσεις του, πράγματα που του ανήκουν) και να απαντά σε ανάλογες ερωτήσεις. Μπορεί να επικοινωνεί με απλά λόγια, αν ο συνομιλητής του μιλά αργά και καθαρά και δείχνει συνεργάσιμος. 
Επίπεδο: Α2
Σε αυτό το επίπεδο ο μαθητής μπορεί να κατανοεί μεμονωμένες λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά για καθημερινά και οικεία θέματα (π.χ. απλές, ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, στενό περιβάλλον, εργασία). Μπορεί να επικοινωνεί κατά τη διεκπεραίωση απλών και συνηθισμένων εργασιών που απαιτούν μόνο μια απλή ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα οικεία και καθημερινά.

Επίπεδο: Β1* (Βασική Βαθμίδα)
Πτυχίο που αντιστοιχεί:

  • Zertifikat Deutsch (ZD)

Με την απόκτηση του πιστοποιητικού Zertifikat Deutsch αποδεικνύετε ότι κατέχετε γερές βασικές γνώσεις της γερμανικής καθομιλουμένης, που σας δίνουν τη δυνατότητα να συνεννοείσθε σε όλες τις σημαντικές καθημερινές καταστάσεις. Με αυτήν την παγκοσμίως διαδεδομένη πιστοποίηση αποδεικνύετε ότι κατέχετε τις βασικές γραμματικές δομές και ότι είστε σε θέση να κατανοήσετε και να συμμετάσχετε σε μια συνομιλία στην καθημερινή σας ζωή. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να εκφράζεστε σε απλά θέματα γραπτά και προφορικά.

Είναι το πιο γνωστό παγκοσμίως πιστοποιητικό γερμανικής γλωσσομάθειας. Σε όποια χώρα κι αν πάτε, αναγνωρίζεται με το κύρος του Goethe Institut. Στην Ελλάδα είναι το απαραίτητο πτυχίο για να πιστοποιήσετε την ελάχιστη γνώση Γερμανικών σε ελληνικές και γερμανικές εταιρείες και οργανισμούς.

Η εξέταση διεξάγεται στο Ινστιτούτο Γκαίτε τρεις φορές το χρόνο. Για περισσότερες πληροφορίες: www.goethe.gr

* Κατώτερο όριο ηλικίας για το Πτυχίο Βασικής Βαθμίδας Β1: 13 ετών

Επίπεδο: Β2*

Πτυχία που αντιστοιχούν:

  • Goethe-Zertificat B2

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (Β2)

Ο μαθητής σε αυτό το επίπεδο μπορεί να κατανοεί το ουσιαστικό περιεχόμενο συγκεκριμένων ή αφηρημένων θεμάτων ενός πολύπλοκου κειμένου, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών όρων που σχετίζονται με την ειδικότητά του. Μπορεί να επικοινωνεί με αυθορμητισμό και άνεση, σε βαθμό που να συζητά με ομιλητή της γλώσσας – στόχου χωρίς προσκόμματα. Μπορεί να εκφράζεται με σαφήνεια και λεπτομέρειες για μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων, να εκφέρει άποψη για θέματα επικαιρότητας και να παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διαφόρων καταστάσεων.

* Κατώτερο όριο ηλικίας για το Πτυχίο Βασικής Βαθμίδας Β2: 15 ετών

Επίπεδο: C1 (Μέση Βαθμίδα)*

Πτυχίο που αντιστοιχεί:

  • Zentrale Mittelstufenprufung (ZMP)

Με το πιστοποιητικό Zentrale Mitterstufenprufung αποδεικνύετε ότι κατέχετε καλές γνώσεις της γερμανικής γλώσσας. Αυτές οι γνώσεις σας δίνουν τη δυνατότητα να εκφραστείτε ορθά σε πολλά θέματα (γραπτά και προφορικά) και να κατανοείτε πιο δύσκολα αυθεντικά κείμενα με πολύπλοκες γραμματικές δομές.

Είναι το πιστοποιητικό που πείθει τον εργοδότη ότι η γνώση των γερμανικών φτάνει για την επίλυση δύσκολων καταστάσεων και δίνει τη δυνατότητα άνετης επικοινωνίας με γερμανούς. Πολλές πανεπιστημιακές σχολές κάνουν δεκτή αυτήν την πιστοποίηση ως επάρκεια για τις σπουδές στη Γερμανία ενώ στις υπόλοιπες έχετε το δικαίωμα να συμμετάσχετε στις πανεπιστημιακές εξετάσεις γερμανικής γλωσσομάθειας (DSH).

* Κατώτερο όριο ηλικίας για το Πτυχίο Μέσης Βαθμίδας C1: 16 ετών 

Επίπεδο: C2
Πτυχίο που αντιστοιχεί:

  • KDS (Kleines Deutsche Sprachdiplom

Με το KDS αποδεικνύετε ότι κατέχετε άριστα τη γερμανική γλώσσα και ότι μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε κάθε περίπτωση. Μπορείτε να κατανοήσετε απαιτητικά αυθεντικά (κυρίως λογοτεχνικά) κείμενα και να εκφραστείτε με ευχέρεια γραπτά και προφορικά. Επίσης αποδεικνύετε ότι κατέχετε γνώσεις για το γερμανικό πολιτισμό, λογοτεχνία και εθνογραφία.
Το KDS είναι η αδιαμφισβήτητη πιστοποίηση για την άριστη γνώση της γερμανικής γλώσσας σε εταιρείες, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, ελληνικά και γερμανικά πανεπιστήμια. Είναι μια εξειδίκευση στη γερμανική γλώσσα που δεν κατέχουν πολλοί στην Ελλάδα. Μπορεί να αποτελέσει παραπάνω από προσόν, αλλά απαραίτητο κριτήριο για πρόσληψη. Σε όλα τα γερμανικά πανεπιστήμια δίνεται ελεύθερη πρόσβαση καθώς αναγνωρίζεται ως επάρκεια για σπουδές.
Η εξέταση διεξάγεται στο Ινστιτούτο Γκαίτε δύο φορές το χρόνο. Για περισσότερες πληροφορίες: www.goethe.gr
GDS (Grosses Deutsche Sprachdiplom)*
Με το πιστοποιητικό GDS αποδεικνύετε γνώσεις που πλησιάζουν αυτές ενός Γερμανού ομιλητή. Αντιστοιχεί με τη δυσκολία ενός προδιπλώματος σε γνωστικές σπουδές (π.χ. 4 εξάμηνα γερμανικής Φιλολογίας)
Είναι η πιο υψηλή πιστοποίηση γερμανικής γλωσσομάθειας εκτός πανεπιστημιακών σπουδών σε όλον τον κόσμο. Θεωρείσθε στα πανεπιστήμια και στην ελεύθερη αγορά όχι απλά γνώστης των γερμανικών αλλά γνώστης της γερμανικής πραγματικότητας (πολιτισμός, νοοτροπία κτλ.). Έχετε επίσης ελεύθερη πρόσβαση στα γερμανικά πανεπιστήμια. Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της πιστοποίησης είναι ότι αποτελεί πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης, αφού δίνει την επάρκεια στη γερμανική γλώσσα καθώς και το δικαίωμα απόκτησης άδειας διδασκαλίας της γερμανικής γλώσσας.
Η εξέταση διεξάγεται στο Ινστιτούτο Γκαίτε δύο φορές το χρόνο. Για περισσότερες πληροφορίες: www.goethe.gr
* Κατώτερο όριο ηλικίας για το πτυχίο Grosses Deutsche Sprachdiplom: 18 ετών

Τα “Mamalouka Foreign Languages Schools” προετοιμάζουν τους μαθητές για:

  • Κατατακτήριες εξετάσεις στο Γερμανικό Κολλέγιο (το τμήμα απευθύνεται σε παιδιά Τετάρτης & Πέμπτης Δημοτικού)
    • Εισαγωγή στο τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Copyright (C) 2009 mamalouka.gr. All rights reserved.
Powered and webdesign by altraweb.net