Αρχική arrow Η φιλοσοφία μας

Η φιλοσοφία μας Φροντιστήρια Μαμαλούκα

Έχοντας μια διαδρομή 20 ετών στο χώρο της ξενόγλωσσης παιδείας, στόχος μας πάντα ήταν και είναι να κάνουμε τα παιδιά ν’ αγαπήσουν τη γνώση. Όχι μόνο τη γνώση της ξένης γλώσσας, αλλά και τη γνώση για τη ζωή. Αναγνωρίζοντας τη διαφορετικότητα του κάθε ατόμου στον τρόπο με τον οποίο αφομοιώνει τις γνώσεις, δημιουργήσαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο καλύπτει τις μαθησιακές ανάγκες του κάθε μαθητή, φοιτητή ή ενήλικα.

Η ολιστική προσέγγιση, η οποία χαρακτηρίζει το «Mamalouka Teaching System», αφορά σε δραστηριότητες που καλύπτουν τρεις μαθησιακούς τύπους: τον οπτικό, τον ακουστικό και τον κιναισθητικό. Με σεβασμό για το μαθητή, υπευθυνότητα και προσφέροντας πάντα υπηρεσίες ποιότητας καταφέραμε να συνδυάσουμε την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας με την ολιστική προσέγγιση έτσι ώστε η διδασκαλία να χαρακτηρίζεται από αποδοτικότητα, ζωντάνια και δημιουργικότητα με απώτερο στόχο την εξασφάλιση της επιτυχίας στις εξετάσεις των πτυχίων.

Όραμά μας είναι να μάθουν όλα τα παιδιά ! Τα «Mamalouka Foreign Languages Schools» υιοθετούν το μοντέλο της μη–τυπικής (βιωματικής) μάθησης. Λειτουργούν με γνώμονα την εξέλιξη και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των μαθητών.

Copyright (C) 2009 mamalouka.gr. All rights reserved.
Powered and webdesign by altraweb.net