Ισπανικά

isapanika

Λαμβάνοντας υπόψη την ευρεία χρήση της Ισπανικής γλώσσας σε όλο τον κόσμο, τα “Mamalouka Foreign Languages Schools” παρέχουν ευέλικτα προγράμματα εκμάθησης της Ισπανικής όλων των επιπέδων. Σκοπός της διδασκαλίας της γλώσσας είναι η ανάπτυξη και η καλλιέργεια της επικοινωνιακής ικανότητας του σπουδαστή, αλλά και η εξάσκηση των τεσσάρων βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων του: της ακουστικής κατανόησης, της γραπτής και προφορικής έκφρασης και της κατανόησης του γραπτού λόγου της Ισπανικής. Μέσω της ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας των “Mamalouka Foreign Languages Schools”, οι σπουδαστές αποκτούν βασικές πολιτιστικές και πολιτισμικές γνώσεις για τις χώρες που χρησιμοποιούν την Ισπανική ως την επίσημη γλώσσα τους.


Τα πτυχία που μπορεί να αποκτήσει κανείς είναι:
Diplomas de Español como Lengua Extranjera (D.E.LE.) - ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ CERVANTES
DIPLOMA INICIAL
Πιστοποιεί τη γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου να ανταπεξέλθει κάποιος ικανοποιητικά σε καταστάσεις που απαιτούν στοιχειώδες επίπεδο γνώσης.

Η εξέταση συνίσταται στα παρακάτω:

 • Κατανόηση γραπτού κειμένου
 • Γραπτή έκφραση
 • Σύνταξη απλών και σύντομων κειμένων
 • Ακουστική κατανόηση
 • Τεστ γραμματικής και λεξιλογίου
 • Συνομιλία


DIPLOMA INTERMEDIO
Πιστοποιεί τη γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου να ανταπεξέλθει κάποιος ικανοποιητικά σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής, που δεν απαιτούν μια εξειδικευμένη χρήση της γλώσσας.

Συνίσταται στα παρακάτω:

 • Κατανόηση γραπτού κειμένου
 • Γραπτή έκφραση
 • Σύνταξη ενός προσωπικού γράμματος και μιας έκθεσης
 • Ακουστική κατανόηση
 • Τεστ γραμματικής και λεξιλογίου
 • Συνομιλία

DIPLOMA SUPERIOR
Πιστοποιεί τη γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου να ανταπεξέλθει κάποιος σε καταστάσεις που απαιτούν προχωρημένη χρήση της ισπανικής γλώσσας και γνώση του πολιτισμού της.

Αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

 • Κατανόηση γραπτού κειμένου
 • Γραπτή έκφραση. Σύνταξη ενός γράμματος που θα απευθύνεται σε χώρους μη ιδιωτικούς καθώς και μιας έκθεσης
 • Ακουστική κατανόηση
 • Τεστ γραμματικής και λεξιλογίου
 • Συνομιλία

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της εποχής δημιούργησε δύο εξετάσεις που αντιστοιχούν στα επίπεδα Β2 (καλή γνώση) και Γ1 (πολύ καλή γνώση).
Τα “Mamalouka Foreign Languages Schools” αναλαμβάνουν την προετοιμασία των υποψηφίων σπουδαστών της Ισπανικής Φιλολογίας, εξασφαλίζοντας την επιτυχία στο ειδικό μάθημα των Ισπανικών.

Copyright (C) 2009 mamalouka.gr. All rights reserved.
Powered and webdesign by altraweb.net