Ιταλικά

Στα “Mamalouka Foreign Languages Schools” λειτουργούν τμήματα ιταλικών όλων των επιπέδων για μαθητές, φοιτητές και ενήλικες. Η μεθοδευμένη διδασκαλία της γλώσσας βασίζεται σε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό καθώς και σε παραδείγματα της καθημερινότητας, με στόχο την πλήρη εξάσκηση και κατανόηση της γλώσσας. Ταυτόχρονα προσεγγίζεται η ιταλική ζωή και κουλτούρα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η διδασκαλία να γίνεται πιο ενδιαφέρουσα αλλά και να γίνεται καλύτερη εμπέδωση του γραπτού και προφορικού λόγου.


Τα πτυχία που μπορεί να αποκτήσει κάποιος είναι:
ΙΤΑΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  • Diploma di Lingua Italiana Β2 -Καλή γνώση
  • Diploma Avanzato di Lingua Italiana C1- Πολύ Καλή Γνώση
  • Diploma Superiore Di Lingua e Culturα ItalianaC2- Άριστη γνώση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ PERUGIA CELI 1, 2, 3, 4, 5

  • CELI 1 A1+A2 Στοιχειώδης/Bασική γνώση
  • CELI 2 B1- Μέτρια γνώση
  • CELI 3 B2- Καλή γνώση
  • CELI 4 C1- Πολύ καλή γνώση
  • CELI 5 C2- Άριστη γνώση

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
Οι εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας διεξάγονται από το Υπουργείο Παιδείας.

Το πτυχίο πιστοποιεί την γνώση ξένης γλώσσας σε δυο επίπεδα, Ι και ΙΙ.

Το πιστοποιητικό επίπεδου Ι πιστοποιεί ΚΑΛΗ γνώση της ξένης γλώσσας (αντίστοιχο του Lower), ενώ το πιστοποιητικό επίπεδου ΙΙ πιστοποιεί ΑΡΙΣΤΗ γνώση της γλώσσας (αντίστοιχο του Proficiency).
Τα “Mamalouka Foreign Languages Schools” αναλαμβάνουν την προετοιμασία των υποψηφίων σπουδαστών της Ιταλικής Φιλολογίας και για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, εξασφαλίζοντας την επιτυχία στο ειδικό μάθημα των Ιταλικών.

Copyright (C) 2009 mamalouka.gr. All rights reserved.
Powered and webdesign by altraweb.net