Αρχική arrow Τα Νέα μας arrow ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α Ι Α    Ν Ε Α

Στα τέλη Μαΐου το Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων αποφάσισε σχετικά με την πιλοτική λειτουργία 800 Δημοτικών Σχολείων της χώρας, με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Έτσι προστίθεται το μάθημα των Αγγλικών στις Α΄ και Β΄ τάξεις για 2 ώρες. Το 1ο και το 2ο Δημοτικό Σχολείο Πυλαίας καθώς και το 105ο Δημοτικό Σχολείο εντάχθηκαν στο πιλοτικό αυτό πρόγραμμα.

Αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά την πρωτοπορία μας, έχουμε δημιουργήσει ένα ειδικό πρόγραμμα για παιδιά αυτής της ηλικίας.

Ε λ ά τ ε
να  μάθουμε

παίζοντας !


Ειδικό πρόγραμμα για παιδιά της Α΄ τάξης Δημοτικού.

Ετήσιο πρόγραμμα: Οκτώβριος 2010 – Μάϊος 2011

Τετράμηνο φθινοπωρινό πρόγραμμα: Οκτώβριος 2010 – Ιανουάριος 2011

Τετράμηνο ανοιξιάτικο πρόγραμμα: Φεβρουάριος 2011 – Μάϊος 2011

Β ι ω μ α τ ι κ ή
ε
κ μ ά θ η σ η
της
Αγγλικής
γ
λ ώ σσ α ς


Ειδικό πρόγραμμα για παιδιά της Β΄ τάξης Δημοτικού. Στα «Mamalouka Foreign Languages Schools», τα παιδιά μαθαίνουν και εμπεδώνουν την Αγγλική γλώσσα με τον πιο ευχάριστο τρόπο, ενώ παράλληλα αποκτούν καινούργιες εμπειρίες.

Copyright (C) 2009 mamalouka.gr. All rights reserved.
Powered and webdesign by altraweb.net